Jordvarmeanlæg

Jordvarmeanlæg er miljøvenlig opvarmning

Som navnet antyder, vil man med et jordvarmeanlæg benytte jordvarme som opvarmning i sin bygning. Jordvarmen bliver opfanget i det øverste lag jord; eksempelvis i en græsplæne, hvor solens energi er med til at opvarme overfladen.

Når man vælger et jordvarmeanlæg, som opvarmningskilde, opstår muligheden for at trække varmen ud af jorden. Selve anlægget er ganske simpelt, det består af en lang slange, samt en varmepumpe. Slangen man har tilknyttet sit jordvarmeanlæg, skal graves ned i det øverste lag af jorden. Hvilket resulterer i at man kan få opvarmning af rum, men samtidig også benytte jordvarme til opvarmning af vand.

Ved at benytte jordvarme vil den samlede CO2 udledning være helt op til 75% lavere end ved de mere alment kendte og deraf almindelige opvarmningstyper.

Hvordan fungerer et Jordvarmeanlæg?

Et jordvarmeanlæg er som tidligere beskrevet funktionsdygtigt via 2 hoved komponenter. Hvor af den ene er varmepumpen som omdanner varmen og energien slangen opfanger til rent faktisk at kunne benyttes. Ved at have en slange gravet ned i ca. 1 meters dybde, da benytter man frostvæske til at opsamle varme fra den omkringliggende jord som har en temperatur omkring 4 grader.

På trods af at 4 grader ikke lyder af meget; så formår varmepumpen at udvinde den varme som er opstået via en fordamper, herfra går varmen videre til en kondensator, derfra til kompressoren for at ende ud med at være energi der leveres til centralvarmeanlægget. Der er visse tommelfingerregler som man skal være opmærksom på i forbindelse med jordvarme. Her er det blandt andet vigtigt at man generelt for hver kvadratmeter bolig skal bruge 1-3 m2 til nedgravning af slange.

Jordvarme via jordvarmeanlæg primært på Sjælland

Pers VVS er placeret i Vestsjælland, derfor har vi også vores primære kundegruppe her. Dette inkludere specielt områderne i Holbæk samt Odsherred. Dette betyder dog ikke at vi ikke modtager opgaver andre steder på Sjælland. Jordvarmeanlæg er ikke alene miljøvenligt, men giver dig samtidig en økonomisk gevinst, da det er billig energi man får efter opsætning af et jordvarmeanlæg.

Per’s VVS giver gerne et uforpligtende tilbud på jordvarmeanlæg til din bolig, samtidig med at du selvfølgelig er mere end velkommen til at kontakte os med spørgsmål omkring jordvarme i alle afskygninger.

Kontakt Pers VVS allerede nu på tlf : 59 18 33 30

Nyinstalleret jordvarmeanlæg